Fikir Değirmeni logo
KAYIT BAŞVURUSU

Rehberlik Merkezi

Günümüzde verilen eğitimlerde her çocuğun bireysel farklılıklarının olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir. Bu nedenle psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, eğitimi tamamlayıcı ve destekleyici unsurlar olarak önem kazanıyor. Hedefimiz çocukların bireysel, toplumsal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmaktır. Kurumumuzda psikoloji alanındaki hizmetler doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Doğrudan Hizmetlerimiz: Psikolojik danışma ve rehberlik, çocuklarla ilgili bilgi toplama ve çocukları tanıma, çocukların alışma süreciyle ilgilenip bilgilendirmelerde bulunma, çocuklara eğitim hizmeti, dikkat eksikliği ve iletişimsizlik gibi alanları içermektedir.

Dolaylı Hizmetlerimiz: Fikir Değirmeni’nin rehberlik programını hazırlama, çocukların gelişimlerinin takibini yapıp ayda bir veliye rapor etme, anne-babaya rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, öğrencilere ve velilere gerekli alanlarda toplantı, konferans ve panel düzenleme gibi alanları içermektedir.