Fikir Değirmeni ile Geleceğin Girişimcilerini Yetiştiriyoruz

Türkiye’de ezberci ve sınav odaklı eğitim sistemi vardır. Bu sebeple sorgulayan, araştıran, üreten, geliştiren, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan bir nesil yetişememektedir. Türkiye’nin çağımızın gereksinimlerini karşılayacak eğitim modellerine ihtiyacı vardır.

Bu kapsamda yenilikçi, üretim ve geliştirme esaslı Türkiye’nin ilk Çocuk Kuluçka Merkezi kurduk. Çocuk ve Genç Kuluçka Merkezi 2 yıl boyunca, hafta sonları 9-18 yaş aralığında yer alan çocuklara fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim veren bir akademidir. Merkez olarak eğitim modelimiz; ● Girişimcilik esaslı ve üretme/geliştirme odaklı eğitim anlayışı olan, ● Yaratıcılığın ve hayal etmenin ön planda olduğu, ● Çocukların yatkın olduğu alana göre eğitim verildiği, ● Teknolojik altyapıya sahip ve çocukların ilgisini karşılayacak mekan tasarımı olan,

Geleceğin İlk Adımları Atılıyor!

Çocuk ve Genç Kuluçka Merkezi olarak hedefimiz, araştırarak öğrenen, deneyimleyerek kendini geliştiren bireyler yetiştirmektir. Sahip olduğumuz en değerli insan kaynağı olan çocukları yeteneklerini keşfederek, onları geliştirme imkânıyla buluşturarak geleceğin bilim insanlarına katılmalarına yardımcı olmak istemekteyiz.

Çocuk ve Genç Kuluçka Merkezi olarak her farklı çocuğun kurumdan yararlanabilmesi için 4 farklı modelli bir eğitim verilecektir. Bu eğitim modelleri;

Akademi Eğitimi

Çocuklar ve gençler akademi eğitimi boyunca fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim alacaktır. Üçüncü dönemin sonunda edindikleri bilgiler ile somut projeler ve iş modelleri ortaya koyan çocuklar, bilimsel, yaratıcı ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşan bireyler olma yolunda ilk adımlarını atmış olacaktır.

Kulüp Eğitimleri

Akademi derslerine katılmak yerine sadece bir alanda uzmanlaşmak isteyen çocuklara hafta içi akşamları 4 saatlik dersler verilmektedir.

Etkinlikler

Çocukların üretim ve geliştirme esaslı düşünebilmesi için ailenin desteği çok önemlidir. Girişimcilik öncelikle ailede başlar. Bu kapsamda her ay çocukların aileleri ile birlikte katılabileceği üretim ve geliştirme esaslı atölyeler düzenlenmektedir.

Kuluçka Eğitimi

Merkez olarak 2 yıllık eğitim sonunda çocukların girişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için mekân, eğitim, mentorluk vb. alanlarda birçok hizmet sunulmaktadır.

3 Aşamalı Eğitim Sistemi

Akademi eğitimi boyunca fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim alacaktır. Tırtıl, Koza ve Kelebek olmak üzere üç farklı evreden oluşmaktadır. Üçüncü evrenin sonunda edindikleri bilgiler ile somut projeler ve iş modelleri ortaya koyan çocuklar, bilimsel, yaratıcı ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşan bireyler olma yolunda ilk adımlarını atmış olacaktır.

Tırtıl Evresi

Tırtıl evresinin derslerinde çocukların ve gençlerin fikir geliştirmesine, kendilerini rahatça ifade edebilmesine ve problemlere çözüm odaklı yaklaşmasına katkı sağlayacak dersler verilmektedir.

Verilmesi planlanan dersler: ● Fikir Geliştirme Dersi ● Düşünme Becerileri Geliştirme Dersi ● Deneyimsel Öğrenme Dersi ● Sosyal Sorumluluk-1 Dersi

Koza Evresi

Koza evresinin derslerinde çocukların geliştirdiği fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayacak teknoloji tabanlı proje geliştirme dersleri verilecektir. Çocukların geliştirdiği projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Verilmesi planlanan dersler: ● Proje Tasarım Dersi ● Mühendisliğe Giriş Dersi ● Yazılım Dersi ● Fizik-Kimya-Biyoloji Dersi ● Sosyal Sorumluluk-2 Dersi

Kelebek Evresi

Kelebek evresi derslerinde çocukların sürdürülebilir ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşan kendi iş modellerini geliştirmesini sağlayacak eğitimler verilecektir. Çocukların iş modellerinin prototipini çıkarmasına ve hayata geçirmesine yönelik kapsamlı eğitimler verilecektir.

Verilmesi planlanan dersler: ● Sosyal Girişimcilik Dersi ● İş Geliştirme Dersi ● İletişim Becerileri Geliştirme Dersi ● Güzel ve Etkili Konuşma Dersi ● Sunum Teknikleri Dersi ● Planlama ve Pazarlama Stratejileri Dersi ● Sosyal Medya Yönetimi Dersi ● Yazılım Dersi ● 3D Tasarım Dersi

Neden Bu Eğitime Katılmalısın?

Hey Sen! Öncelikle Fikir Değirmeni Eğitim Programı ile girişimciliğe ilk adımı atacaksın. Hayallerini hayata geçirme fırsatı bulacaktır. Bunun yanında aldığın eğitimler ile kendi projeni oluşturma fırsatını bulacaksın. Sektörün önde gelen girişimcileri ve firmaları ile bir araya gelerek kendi ağını oluşturacaksın. Ezberci olmayan, yenilikçi eğitim metotları kullanarak hayallerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Eğitimler ile kişisel gelişiminize neler katıyoruz;

Girişimcilik ve inisiyatif alma kapasiteni geliştirir, Kendine olan güven artar, Ekip çalışması becerilerin artar, Sorunlara çözüm odaklı yaklaşırsın.

Kimler Başvurabilir ve Başvuru Detayları Nelerdir?

Fikir Değirmeni Eğitim Programı tüm 9-13 yaş arasındaki bireylerin katılımına açıktır. Program kapsamında;
  • Kendini girişimcilik alanında geliştirmek isteyen
  • Kendi hayalini hayata geçirmek isteyen
  • Kişisel yetkinliklerine katkı sağlamak isteyen çocukların ve gençlerin katılımına açıktır.
Eğitim sonunda programa katılan kurumlardan onaylı “Uluslararası Girişimcilik Sertifikası” verilmektedir. Her şube için erken kayıtta 20 öğrenci sürece dahil edilecektir.

Başvuru Form